Χρήσιμα άρθρα

Λειτουργεία συνιδιοκτησίας

Κανονισμός για την λειτουργεία της  πολυκατοικίας,σχετικά με τον καταμερισμό των δαπανών,τις αρμοδιότητες του διαχειριστή,την θέρμανση,το αποθεματικό,τα κοινόχρηστα.

Αυτόνομη Θέρμανση

Τεχνικός Κανονισμός  για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες
123
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Xρυσοστόμου Σμύρνης 28-32, Βύρωνας- Αθήνα
T.: 210.76.43.171 & 173  M.: 69.72.26.21.22
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Αθ. Χρυσινά 34 & 28ης Οκτωβρίου, Μαραθώνας