Διαχείριση Κτιρίων

Από 25€

Η ανάληψη των καθηκόντων του διαχειριστή της πολυκατοικίας προβληματίζει όλο και περισσότερο το μεγαλύτερο ποσοστό των ενοίκων,λόγω της έλλειψης χρόνου,
 των διενέξεων μεταξύ αυτών, τα προβλήματα στην είσπραξη των κοινοχρήστων,καθώς των αυξημένων υποχρεώσεων για την σωστή λειτουργία της πολυκατοικίας.

Η Top Service με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της μπορεί να αναλάβει αυτού του είδους τις υπευθυνότητες.
Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την άμεση διεκπεραίωση των καθηκόντων αποτελεί τον κατευθυντήριο άξονα δράσης της Top Service .

Η μακρά εμπειρία των στελεχών της Top Service με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων των κτιρίων, διασφαλίζει την ικανότητά της να αντεπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις που παρουσιάζει το σύγχρονο κτιριακό περιβάλλον.

Πως μπορείτε να αναθέσετε την διαχείριση της πολυκατοικίας σας στην ΤΟPSERVICE

Συγκαλέστε Γενική Συνέλευση στην πολυκατοικία με θέμα Ανάθεση Διαχείρισης στην εταιρεία με σκοπό να υπογράψουν οι διαμένοντες, το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για Ανάθεση της Διαχείρισης σύμφωνα πάντα με την διαδικασία που ορίζει η Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας.

Εφόσον υπογραφεί το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για Ανάθεση της Διαχείρισης δίνεται εξουσιοδότηση στον παλιό διαχειριστή να έρθει σε επαφή με την εταιρεία και να παραδώσει όλα όσα χρειάζονται ώστε να γίνει Παράδοση – Παραλαβή Διαχείρισης.

Η εταιρεία, αφού ελέγξει όλα τα παραστατικά που της προσκόμισε ο παλιός διαχειριστής (αποθεματικό, οφειλές κλπ), συντάσσει Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής το οποίο υπογράφεται από τον παλιό και από τον νέο διαχειριστή βάσει του οποίου αποδεσμεύεται ο παλιός από τη διαχείριση της πολυκατοικίας και δεσμεύεται πλέον η εταιρεία.

Η εταιρεία αποστέλλει Ανακοίνωση στην πολυκατοικία στην οποία ανακοινώνονται τα στοιχεία της εταιρείας (τηλέφωνο, διεύθυνση, ωράριο εργασία της εταιρείας κλπ) και ο ακριβής τρόπος με τον οποίο έγινε η Παράδοση – Παραλαβή (αποθεματικό, ανείσπρακτα, απλήρωτα, προπληρωμένα κλπ), ώστε να είναι όλοι πλήρως ενημερωμένοι.

Πρόγραμμα διαχείρισης πολυκατοικιών

Eβδομαδιαίος έλεγχος της πολυκατοικίας για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και άμεση επίλυση αυτών.

Φροντίδα για την έγκαιρη είσπραξη των κοινοχρήστων δαπανών από τα διαμερίσματα, με εισπράκτορα της εταιρείας μας, καθώς και την δυνατότητα πληρωμής μέσω τραπέζης, με πληρωμή κατόπιν επίσκεψης στο γραφείο μας η με τηλεφωνικό ραντεβού.

Εξόφληση κοινοχρήστων δαπανών (ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ - Φ.Α - αμοιβες  τεχνικών - παραλαβή πετρελαίου).

Ασφάλεια αστικής ευθύνης των κοινοχρήστων χωρών και προς τρίτους.

Προγραμματισμός και εκτέλεση κάθε τακτικής εργασίας (απολύμανση, συντήρηση καυστήρα, αναγόμωση πυροσβεστήρων κλπ.) από αρμόδια τεχνικά συνεργεία.

Διενέργεια γενικών συνελεύσεων οπότε κρίνεται απαραίτητο.

24ωρη τηλεφωνική γραμμή για την αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων.

Τρόποι πληρωμής

Είσπραξη σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα βάσει ειδοποιητηρίου

Επίσκεψη στο γραφείο μας  καθημερινά από 8:00 - 15:00,κ Σάββατο 9.00-14.00. 

Πληρωμή με κάρτα

Με τηλεφωνικό ραντεβού

Με κατάθεση στους εξής  λογαριασμούς (στο όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ):


 

    ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026-0401-60-0100203413 

    IBAN: GR 0202 6040 1000 0600 1002 0341 3 


   

     ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 377-002101-088012

     IBAN: GR 94 0140 3770 3770 0210 1088 012

               

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6839-123417-269

      ΙΒΑΝ: GR 11 0171 8390 0068 3912 3417 269


     ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:092/002171-73

     IBAN:GR95 0110 0920 0000 0920 0217 173


ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Xρυσοστόμου Σμύρνης 28-32, Βύρωνας- Αθήνα
T.: 210.76.43.171 & 173  M.: 69.72.26.21.22
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Αθ. Χρυσινά 34 & 28ης Οκτωβρίου, Μαραθώνας