Καταχώρηση στοιχείων αυτόνομης θέρμανσης

 • Αν θέλετε να καταχωρήσετε κατανάλωση για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, παρακαλούμε επιλέξτε "Παραπάνω από ένας μήνας" και αναφέρετε το χρονικό διάστημα στο πεδίο των παρατηρησεων.
 • Ανάλυση καταναλωθέντος πετρελαίου

 • Αρ. Διαμερίσματος Προηγούμενη Ένδειξη Τωρινή Ένδειξη Διαφορά
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Xρυσοστόμου Σμύρνης 28-32, Βύρωνας- Αθήνα
T.: 210.76.43.171 & 173  M.: 69.72.26.21.22
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Αθ. Χρυσινά 34 & 28ης Οκτωβρίου, Μαραθώνας