Καταχώρηση στοιχείων κοινοχρήστων

  • Αν θέλετε να καταχωρήσετε κατανάλωση για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, παρακαλούμε επιλέξτε "Παραπάνω από ένας μήνας" και αναφέρετε το χρονικό διάστημα στο πεδίο "γενικές παρατηρήσεις / αλλαγές ονομάτων" στο τέλος της φόρμας.
  • A. Κοινόχρηστα

  • B. Ασανσέρ

  • Γ. Θέρμανση

  • Δ. Ειδικά Έξοδα

  • Ε. Ιδιοκτητών

  • ΣΤ. Αμοιβή Έκδοσης

  • Κλειστά Διαμερίσματα

  • Λοιπά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Xρυσοστόμου Σμύρνης 28-32, Βύρωνας- Αθήνα
T.: 210.76.43.171 & 173  M.: 69.72.26.21.22
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Αθ. Χρυσινά 34 & 28ης Οκτωβρίου, Μαραθώνας